• гр.Велико Търново, ул.Н.Габровски 71

  • 0888 / 98 97 89

За нас

РИТМО ЕООД гр. Велико Търново е регистрирано през 2003 год. като преди това преминава през няколко етапа на промяна от 1990 год. до днес. Основна дейност на дружеството е внос и търговия с ВиК материали, тръби и фасонни части. Доставка на материали и изграждане на водоснабдителни отводнителни, дренажни и канализационни системи, пречиствателни станции и съоръжения за отпадни води, каломаслоуловители и мазнинозадържатели. Материали за отоплителни инсталации и топлоизолации.и